Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

تیم‌های فنی حصین در راستای توسعه محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود نیاز به تعدادی برنامه‌نویس و طراح حرفه‌ای، خوش‌فکر، پرانگیزه و آشنا به فناوری‌های روز دارند. اعضای این تیم‌ها از حضور افراد جدیدی با ویژگی‌های زیر استقبال می‌کنند:

  • مسئولیت‌پذیر و دارای روحیه کار گروهی
  • دارای توانمندی حل مسئله و رویارویی با چالش‌های فنی
  • ‫آشنایی کافی به مباحث طراحی الگوریتم و ساختمان داده‌ها
  • آشنایی کافی به مفاهیم شیء گرایی و الگوهای طراحی
  • آشنایی کافی با مفاهیم طراحی نرم افزار و متدولوژی‌های چابک
  • ‫آشنایی با ابزارهای مهندسی نرم‌افزار مانند Git

 

برای مشاهده فرصت‌های شغلی در حصین، این صفحه را ببینید. 

 

پیشنهاد می‌کنیم قبل از تکمیل فرم درخواست همکاری، با مرور سوالات بخش سنجش برنامه‌نویسی از مهارت‌های خود مطمئن شوید!

  • No labels