Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

در این جلسه ابتدا به یک الگو و استاندارد به اسم Promise می پردازیم که در جایگزین الگوی callback است که در برنامه‌نویسی در محیط‌های single thread مثل محیط اجرای جاوا اسکریپت از اهمیت بالایی برخوردارند. بیش از نیمی از جلسه به تشریح مفاهیم مربوط به Promise و بیان تناظر بین برنامه‌نویسیِ sync و برنامه نویسی Async با استفاده از Promise پرداخته‌ می‌شود. در ادامه‌ی جلسه به معرفی ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای build، پلاگین‌های مرورگرها، لایبرری های مفید و ... پرداخته شده است.

برای درک بهتر Promise‌ و مقایسه‌ی آن با callback ویدئوی زیر را ببینید:

منابع

AngularJS - Sec4.mp4 

 

  • No labels