Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

از آنجایی که اچ‌تی‌ام‌ال به عنوان زبان مارک‌آپ استاندارد برای وب از ابتدا برای نشان دادن مستندات ثابت طراحی شده است به صورت پیش فرض بستر خوبی برای ساخت واسط کاربری برای برنامه‌های تحت وب نیست. در یک برنامه‌ی تحت وب شما دوست دارید مولفه‌های واسط کاربری خود مانند tab view، zippy و ... را داشته باشید و در جاهای مختلف از آن استفاده کنید. انگیولار به شما این امکان را می‌دهد که اچ‌تی‌ام‌ال را گسترش داده و مولفه‌های خود را تعریف کنید. به این صورت می‌توانید به صورت declarative و زیبا از اچ‌تی‌ام‌ال گسترش یافته برای ساخت واسط کاربری خود استفاده کنید و با انگیولار به مرورگر یاد بدهید که چگونه آن‌ها را نشان دهد.

در این جلسه به طور اختصاصی به دیرکتیوها در انگیولار می پردازیم و انواع روش‌های گسترش دادن اچ‌تی‌ام‌ال با استفاده از تعریف دیرکتیوهای انگیولار (component directive‌s و behavioural directives) را بررسی می‌کنیم.

در ادامه‌ی بحث دیرکتیوها موضوع ‌تعامل دیرکتیوها ‌مطرح می‌شود که به دلیل کمبود وقت در کلاس به آن نپرداختیم. ولی ضمیمه‌ای برای این جلسه در نظر گرفته شده که ابتدا تعامل دیرکتیوها را شرح داده و منابعی را برای مطالعه‌ی بیشتر بیان می‌کند و سپس چند تمرین در این زمینه ارائه می‌دهد.

منابع

AngularJS - Sec3.mp4 

ضمیمه

تعامل دیرکتیوها

  • No labels