Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

خوب است پیش مرور از این بخش، نگاهی به سوالات عمومی بیندازید:

 

سوال تفاوت Thread با AsyncTask چیست؟

سوال آیا با ORM‌‌های Sqlite آشنا هستید؟

سوال مکانیزم Reuse در List‌‌ها چگونه است؟

سوال آیا با چرخهٔ حیات Activity‌ و Fragment آشنا هستید؟

سوال برای پیاده‌سازی Dependency injection در اندروید چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟

سوال وظیفهٔ Proguard چیست؟

سوال فرض کنید می‌خواهید برای تمام TextView‌های موجود در پروژهٔ خود Font دلخواه فارسی بگزارید. راه‌حل شما برای پیاده‌سازی چیست؟

سوال مزیت‌های استفاده از Gradle در پروژه‌های اندرویدی چیست؟

سوال با مفهوم AIDL در اندروید آشنایید؟

 

 

اگر سوالات بالا (و سوالات مشابه در این سطح) را به خوبی پاسخ می‌دهید،

بخش فرصت‌های شغلی ما را مشاهده کنید!

  • No labels