Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

مواردی که در این بخش معرفی می گردند جهت انجام یک کار تیمی در تولید نرم افزار مورد نیاز است. اینها را باید عمدتا در حین کار فرا بگیرید. اما اگر میخواهید خودتان یک کسب و کار را شروع کنید، حتما درباره مفاهیم و ابزارهای زیر اطلاعات کسب کنید:

 

متدلوژی تولید نرم افزار

برای کسب اطلاعات در این خصوص، توصیه می شود منابع معرفی شده در صفحه شخصی دکتر رامان رامسین (استاد بحث متدولوژی نرم افزار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف) را مطالعه کنید. 

 

 ابزار مدیریت کدهای یک پروژه تیمی

ما در مجموعه شرکت های حصین از git  استفاده می کنیم. یک کتاب خوب در این مورد را از اینجا دانلود کنید.

 

توانایی بهبود کدهای قبلی (Refactoring)

در کار تیمی نیاز به بهبود دائمی کدهای قبلی خواهید داشت. یک راهنمای ساده و سریع در این خصوص را از اینجا دانلود کنید.

 

الگوهای طراحی

طراحی یک فرآیند دائمی است. یک کتاب خوب در مورد Design Pattern را از اینجا دانلود کنید.

 

تعامل تیمی

در خصوص این حوزه، که آسان به نظر می رسد اما بسیار مهم است، مقالات و کتابهای زیادی وجود دارد. یک کتاب خوب در این مورد را از اینجا دانلود کنید.

 

RESTful Web Services

برای آشنایی با مفاهیم REST و Web API، مطالعه فصل سوم این کتاب توصیه می شود.

  • No labels