Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

اگر رشته دانشگاهی شما کامپیوتر (نرم افزار) و یا IT است، معمولا بهترین راه برای ورود به بازار کار، شروع از برنامه نویسی است. زیرا شما هر چند درس مدیریت خوانده باشید در ابتدای کار مدیر نمی شوید. قرار گرفتن در یک تیم توسعه نرم افزار موجب کسب تجربیاتی می شود که به شما کمک می کند بعدها برنامه نویس ارشد، مدیر پروژه، مدیر محصول، مدیر عامل یا ... شوید.

 

متاسفانه در دانشگاه فرصت کافی برای کسب درک عمیق و مهارت کافی در حوزه نرم افزار وجود ندارد. اما داشتن نیازمندیهای سطح اولیه، و دانستن اینکه چه روی چه چیزهایی وقت بگذارید و روی چه چیزهای وقت نگذارید، کمک زیادی به شما برای شروع به کار در مسیر موفقیت میکند.

  • No labels