Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

در انتهای لیست فایل‌ها در هر صفحه، دکمه‌ی «Download All» وجود دارد.

دوره‌های آموزشی

در این قسمت دوره‌های مختلف آموزشی انگیولار قرار داده شده است. در صفحه‌ی اصلی هر کدام لیست همه‌ی فایل ها قرار داده شده است. همچنین برخی ممکن است بر حسب قسمت‌های مختلف دوره‌ی آموزشی زیرصفحه‌های مجزا داشته باشند.

 

کنفرانس‌ها

هر سال کنفرانس‌های زیادی با موضوع انگیولار برگزار می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها ng-conf و ng-europe هستند. مشاهده‌ی این ویدئوها که اغلب موضوع خاصی را بیان می‌کنند نیز بعد از یادگیری انگیولار و در درجه‌ی دوم می‌تواند مفید باشد.

 

ng-conf 2014

 

 

  • No labels