Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
HTML
<center>

Livesearch
spaceKeyHasin
placeholderجستجو در کل این پورتال

HTML
</center>
HTML
<div style="direction: rtl;">

 

این پورتال جهت ارتقای مهارت‌های علاقه‌مندان برنامه‌نویسی و همچنین آشنایی با فضای کاری برنامه‌نویسان شرکت حصین ایجاد شده است. در اینجا شما می‌توانید:
  • مسیر تبدیل شدن به یک برنامه‌نویس خوب را بدانید.
  • از منابع آموزشی حصین در رابطه با زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون استفاده کنید.
  • سطح فنی لازم برای حضور در حصین (و بسیاری شرکت های داخلی و خارجی فعال در صنعت نرم افزار) را قبل از مصاحبه حضوری بفهمید.
  • و ... از فرصت‌های استخدام یا کارآموزی در حصین باخبر شوید.

 

منتظر پیام‌ها و نظرات سازنده شما هستیم  (smile)

 

فهرست مطالب

Children Display
alltrue
depth3
styleh3

HTML
</div>

 

 

 

Warning

این وب‌سایت در حال بروزرسانی است.

از تغییرات احتمالی تعجب نکنید!

 

صفحات اخیرا به روز شده

Recently Updated
typespage
max5
hideHeadingtrue
themeconcise