Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


فریم ورک  Angular JS که توسط شرکت Google توسعه داده شده است، دارای ویژگی های هوشمندانه ای مانند data binding دو طرفه، توانایی ایجاد تگ/ ویژگی/ کامنت های HTML دلخواه که کارایی را کپسوله می کنند و دستورهای تو کار که کارایی HTML نرمال را توسعه می دهد، میباشد.

Angular JS یک فریم ورک جاوا اسکریپت بسیار چند بعدی و همه گیر می باشد. می توان از آن در پروژه اپلیکیشن های تک صفحه ای بزرگ یا در المان های بسیار کوچک نیز استفاده کرد. نیاز به تنظیمات زیادی برای شروع استفاده از دستور های آماده ی AngularJS نیست. 


برای آشنایی اجمالی با قابلیت های Angular JS توصیه می شود این صفحه را ببینید.

برای مشاهده منابع فارسی در خصوص Agnular JS، این صفحه را ببینید.


  • No labels