Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

این پورتال جهت ارتقای مهارت‌های علاقه‌مندان برنامه‌نویسی و همچنین آشنایی با فضای کاری برنامه‌نویسان شرکت حصین ایجاد شده است. در اینجا شما می‌توانید:
    • مسیر تبدیل شدن به یک برنامه‌نویس خوب را بدانید.
    • از منابع آموزشی حصین در رابطه با زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون استفاده کنید.
    • سطح فنی لازم برای حضور در حصین (و بسیاری شرکت های داخلی و خارجی فعال در صنعت نرم افزار) را قبل از مصاحبه حضوری بفهمید.
    • و ... از فرصت‌های استخدام یا کارآموزی در حصین باخبر شوید.

 

منتظر پیام‌ها و نظرات سازنده شما هستیم  (smile)

 

فهرست مطالب

 

 

 

این وب‌سایت در حال بروزرسانی است.

از تغییرات احتمالی تعجب نکنید!

 

صفحات اخیرا به روز شده

  • No labels